Wie is de Stichting Huurdersraad DGW.
De Stichting Huurdersraad DGW, afgekort SHR, is een organisatie die alle belangen behartigt van huurders die een
woning huren bij Woningcorporatie “De Goede Woning” (DGW) in Rijssen.

De SHR is statutair opgericht op 23 februari 2012.
Daarnaast is er in 2016 een herziene samenwerkingsovereenkomst gemaakt tussen DGW en SHR.

Het stichtingsbestuur bestaat uit 4 leden.

De SHR probeert iedere huurder zo goed en zo snel mogelijk te helpen op basis van onderstaande principes:
wij hebben respect voor u
wij respecteren uw privacy
wij behandelen iedereen gelijk
wij zijn geen klachtencommissie.

De huidige samenstelling van het bestuur bestaat per 1 April 2018 uit:
Voorzitter

M. Gungormek
Email : m.gungormek@huurdersraaddgw.nl
Tel. 0548 - 521655 (van 13:00 - 17:00)

Secretariaat

Herma van der Stouw
Email : hvanderstouw@huurdersraaddgw.nl
Tel. 06 15310128 (17:00 - 19:00 uur)

Lid

Rineke Van Eden
Email : r.vaneden@huurdersraaddgw.nl
Tel. 0548 - 521655  (via voorzitter) (13:00-17:00)
Penningmeester

Anja Brok
Email : a.brok@huurdersraaddgw.nl
Tel. 0548 - 521655 (via voorzitter) (13:00-17:00)

Bewonerscommissie en PR

Sabrina Pani
Email : s.pani@huurdersraaddgw.nl
Tel. 06 15337927 (vanaf 13:00 uur)