Disclaimer.

De genoemde websites op de volgende pagina vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het bestuur of de webmaster van de site van Stichting Huurdersraad "De Goede Woning".

Het betreffen Sites BUITEN de website waar u zich nu bevind.
Schade op welke vorm of wijze dan ook is op ons als Stichting of op de webmaster NIET te verhalen.

Indien U hiermee accoord gaat dan kunt u op de groene knop drukken.
In alle andere gevallen kunt U een keuze maken in het menu van deze website.