Huurders maken zich zorgen om middeninkomens
29/07/2019
Het regent reacties op het wetsvoorstel waarmee het Kabinet de inkomensgrenzen voor sociale huur wil verlagen en hogere inkomensafhankelijke huurverhogingen wil doorvoeren. Huurders waarschuwen dat middeninkomens hiermee nog verder in de knel komen op de woningmarkt.

Huurders kunnen nog tot 7 augustus op het wetsvoorstel reageren via de openbare internetconsultatie (externe link). Lees hier meer over de plannen van het kabinet.

Middeninkomens tussen wal en schip
‘Veel alleenstaanden vallen nu al tussen wal en schip, omdat hun inkomen te laag is voor de vrije sector of een hypotheek. Waarom dan de inkomensgrens nog verder verlagen? Waarom worden huurders steeds meer opgejaagd om zo duur mogelijk te gaan wonen in een tijd waarin geen enkel inkomen zeker is?’ schrijft een Rotterdamse huurder.  Anne-lies Eijkmans uit Maarn schrijft dat bij de huidige grenzen middeninkomens al nergens terecht kunnen op de woningmarkt. ‘Komen niet in aanmerking voor sociale woningbouw, omdat we precies € 500,- per jaar te veel inkomen hebben. Komen ook niet in aanmerking voor de vrije sector omdat we hier een te laag inkomen voor hebben. M.i. kijkt de overheid hier niet naar.’ ‘De inkomensgrens moet juist omhoog om corporatiewijken gemengd en toegankelijk te houden voor ieder inkomen,’ vindt W Smid uit Hoorn.

Hogere huurstijgingen
Daarnaast maken huurders zich druk om de hoge huurstijgingen die het wetsvoorstel mogelijk maakt voor iets hogere middeninkomens. ‘Ik ben gehecht aan mijn plekje en kan niet meer kopen. Heel erg als dit doorgaat,’ schrijft  M de Vries uit Hoorn. Ook steekt het veel huurders dat er wel gesproken wordt over hogere huurstijgingen, terwijl er in het wetsvoorstel niets gebeurt aan de verhuurderheffing. Zo schrijft Van der Meene uit Amsterdam: ‘Waarom wordt in het wetsvoorstel gesteld dat door hogere huur de verhuurders weer kunnen investeren in prijs-kwaliteit, terwijl in het wetsvoorstel niet wordt gerept over de verhuurderheffing, een extra belasting voor huurders, waardoor corporaties al 7 jaar een groot deel van het huurgeld moeten doorsluizen naar de schatkist? Dat geld moet worden gebruikt voor nieuwbouw en verbetering. En ook om weer een beschaafde huursector te krijgen in goede en vitale buurten met kansen om te groeien. De verhuurderheffing moet van tafel!’

Bron: Woonbond.nl

Samenwerkings overeenkomst SHR/DGW
18/07/2019
Op dinsdag 2 juli hebben Stichting Huurdersraad De Goede Woning en Chr. Woningstichting De Goede Woning in Rijssen de plezierige en nuttige samenwerking opnieuw bevestigd door het tekenen van een nieuwe bijgestelde samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst staan afspraken over de wijze waarop we samenwerken en bij welke onderwerpen de Huurdersraad wordt betrokken en om advies wordt gevraagd.

Wij vinden een goede en sterke samenwerking met de Huurdersraad belangrijk.  De huurders en hun wensen en ideeën zijn de basis voor ons werk; daar doen wij het voor.  Door de Huurdersraad mee te nemen in onze ideeën en plannen, maar ok door advies te vragen kunnen wij ons werk beter doen. Samen met de stichting Huurdersraad werken wij aan prettig en betaalbaar wonen in Rijssen-Holten. Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst is een goede basis om hier de komende jaren mee verder te gaan.
Op dinsdag 2 juli hebben Stichting Huurdersraad De Goede Woning en Chr. Woningstichting De Goede Woning in Rijssen de plezierige en nuttige samenwerking opnieuw bevestigd door het tekenen van een nieuwe bijgestelde samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst staan afspraken over de wijze waarop we samenwerken en bij welke onderwerpen de Huurdersraad wordt betrokken en om advies wordt gevraagd.

Wij vinden een goede en sterke samenwerking met de Huurdersraad belangrijk.  De huurders en hun wensen en ideeën zijn de basis voor ons werk; daar doen wij het voor.  Door de Huurdersraad mee te nemen in onze ideeën en plannen, maar ok door advies te vragen kunnen wij ons werk beter doen. Samen met de stichting Huurdersraad werken wij aan prettig en betaalbaar wonen in Rijssen-Holten. Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst is een goede basis om hier de komende jaren mee verder te gaan.

Bron: De Goede Woning

Woonbond waarschuwt voor vergroten ‘woonkloof’ middeninkomens
16/07/2019
De Woonbond waarschuwt dat, door een huidig wetsvoorstel waarin de inkomensgrens voor toegang tot een sociale huurwoning wordt verlaagd, nog meer middeninkomens tussen wal en schip gaan vallen op de woningmarkt. ‘Kopen of huren in de vrije sector is vaak te duur, en de sociale huur wordt voor middeninkomens op slot gegooid. Ze vallen in een Woonkloof,' stelt Woonbonddirecteur Paulus Jansen. Het wetsvoorstel is nu openbaar ter consultatie. De Woonbond roept huurders en huurdersorganisaties op te reageren op het wetsvoorstel.

In het voorstel komen er verschillende inkomensgrenzen voor verschillende huishoudgroottes. Nu geldt er nog één grens voor iedereen. Die ligt nu op €42.436,-. In het wetsvoorstel gaat de grens voor alleenstaanden naar €35.000 en voor meerpersoonshuishoudens naar €42.000,-. Jansen: ‘Het is logisch om te gaan differentiëren op type huishouden. Een gezin houdt minder over voor wonen, dan een eenpersoonshuishouden met hetzelfde inkomen. Maar er wordt nu niet gekeken naar wat deze mensen kunnen betalen. De doelgroep voor sociale huur wordt zo kunstmatig klein gerekend, waardoor meer mensen nergens terecht kunnen.’

Hogere grenzen voor gezinnen en alleenstaanden
De Woonbond en Aedes hebben eerder in een gezamenlijke reactie op het wetsvoorstel al gepleit voor een systeem met drie categorieën met hogere inkomensgrenzen voor gezinnen en eenpersoonshuishoudens.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Ook gaat de inkomensafhankelijke huurverhoging op de schop. Zo kan de huur van huurders jaarlijks met ineens 50 of 100 euro in de maand worden verhoogd. De Woonbond is principieel tegen inkomensafhankelijke huurverhogingen. Jansen: ’inkomenspolitiek hoort bij de overheid thuis, niet bij de verhuurder. Als je dan toch een inkomensafhankelijke huurverhoging in stand houdt, dan is de huidige wijziging niet goed. Ook hier zijn de inkomensgrenzen te laag, wordt er geen rekening gehouden met gezinnen en de voorgestelde huursprongen zijn veel te hoog.’

Bron: Woonbond.nl

Kamer wil bescherming huurders bij uitblijven verduurzaming
10/07/2019
Huurders die de komende jaren hun gasrekening zien stijgen, terwijl hun huisbaas weigert de woning te verduurzamen, mogen hier niet de dupe van worden, vindt de Tweede Kamer.

Het kabinet wil de belasting op gas de komende jaren verhogen, terwijl de heffing op elektriciteit juist omlaag gaat. Dat moet mensen ertoe aansporen hun woning beter te isoleren, te kiezen voor een elektrische kookplaat in plaats van een gasfornuis, en voor bijvoorbeeld een warmtepomp in plaats van een cv-ketel.

Huurders in slecht geïsoleerde woningen
De PvdA, GroenLinks en de SP dienden een motie in met de oproep aan het kabinet om deze huurders te beschermen tegen stijgende woonlasten. De motie is unaniem door de Kamer aangenomen. De Woonbond pleitte deze week in een brief aan de Tweede Kamer nog voor het beschermen van deze huurders. Bijvoorbeeld door het bevriezen van de huurprijs van huurwoningen met de slechtste labels. Dat zet een rem op stijging van de woonlasten in deze woningen en is een prikkel voor verhuurders om toch te verduurzamen. De Woonbond is blij met de steun van de hele Kamer voor de bescherming van huurders in onzuinige woningen.

Warmtetarief omhoog door koppeling gasprijs
De verhoging van de belasting op gas werkt ook direct door in het warmtetarief voor warmtenetten. Dit tarief is namelijk gekoppeld aan de gasprijs. Dat is een doorn in het oog van niet alleen de Woonbond, maar ook van de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Warmtenetten moeten een aantrekkelijk alternatief voor gas worden en niet net zo duur of nog duurder. De directe doorwerking van de belasting op gas in het warmtetarief moet stoppen. Daar zal de komende tijd nog extra druk voor nodig zijn.

Bron: Woonbond.nl

Kabinet kijkt onvoldoende naar wat middeninkomens op huurmarkt kunnen betalen
03/07/2019
De Woonbond is tegen de huidige invulling van de vandaag gepresenteerde kabinetsplannen voor middeninkomens in de sociale huursector. Door deze plannen worden eenpersoonshuishoudens met een middeninkomen uit de sociale huursector geweerd en kunnen middeninkomens in de sociale sector forse huurverhogingen krijgen tot wel 100 euro in de maand. De door het kabinet gekozen inkomensgrenzen voor zowel de toegang tot de sociale huursector, als de grenzen waarvan af een inkomensafhankelijke huurverhoging kan volgen, zijn te laag.

Voor eenpersoonshuishoudens gaat de grens voor toegang tot de sociale huur omlaag naar 35.000. Voor meerpersoonshuishoudens gaat de grens naar €42.000,-. De inkomensgrens voor toegang voor sociale huur ligt nu voor alle huishoudens op €38.035,- maar door een tijdelijke verruiming ligt die zelfs op € 42.436,-. De grens gaat dus eigenlijk voor beide groepen huishoudens omlaag.

Drie inkomensgrenzen
De Woonbond wil, net als corporatiekoepel Aedes, drie inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen: voor eenpersoonshuishoudens tot 38.000 euro, voor tweepersoonshuishoudens tot 42.000 euro en voor huishoudens met drie of meer personen tot 52.000 euro. Hier pleiten de organisaties voor in een gezamenlijke reactie.

Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘De sociale huurgrens ligt op €720,-. Voor veel middeninkomens is een hogere huurprijs onbetaalbaar. Het is onverantwoord om deze groepen dan uit te sluiten van de sociale huursector. Op deze manier wordt de sociale huursector kunstmatig klein gehouden, terwijl de groep die gezien hun inkomen een beroep op een sociale huurwoning moet kunnen doen, veel groter is.’

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Middeninkomens die al in een sociale huurwoning wonen, kunnen forse huurverhogingen krijgen als dit voorstel doorgaat. Nu kunnen sociale huurders een huurverhoging krijgen van 2,5% boven inflatie. Vanaf een inkomen van € 42.436,- kan de verhoging maximaal inflatie plus 4% zijn. In het huidige voorstel kunnen er veel hogere inkomensafhankelijke huurstijgingen worden gevraagd. De huurprijs kan dan -afhankelijk van huishoudgrote en inkomen- elk jaar 50 of 100 euro per maand worden verhoogd. De grenzen voor deze inkomensafhankelijke huurverhogingen liggen wel hoger dan de huidige grens.

Jansen: ‘Het is goed dat de grens voor inkomensafhankelijke huurverhogingen omhoog gaat. Die ligt nu veel te laag, terwijl de vrije sector voor deze mensen geen betaalbaar alternatief is. Maar de gehanteerde grenzen blijven, in navolging van de toelatingsgrenzen, ook hier te laag voor gezinnen. Bovendien zijn de stappen te fors.’

De huurverhogingssprongen staan nu zo in het voorstel:

50 euro

Alleenstaanden (inkomen vanaf €45.000,-), Meerpersoonshuishouden (inkomen vanaf €52.000,-). Deze verhoging kan worden doorgezet tot de sociale huurgrens van €720,- is bereikt.

100 euro

Alleenstaanden (inkomen van 55.000,-), meerpersoonshuishoudens (€74.500,-). Deze verhoging kan ook boven de 720,- door worden gezet. Tot de maximale huurprijs van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel. Zeker in steden ligt de grens hier snel ver boven de €720,-. Zo blijven huurders die al vér boven de sociale huurgrens betalen, toch een extra huurverhoging krijgen.

Jansen: ‘Wij zijn tegen de huidige invulling van deze plannen. Het gaat het mis met het structureel te laag inschatten van de inkomens die een beroep zouden moeten kunnen doen op de sociale huursector. ‘

Leefbaarheid corporatiewijken in gedrang
26/06/2019
De Woonbond pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor ruimere mogelijkheden voor corporaties om leefbaarheid in wijken met veel corporatiewoningen te verbeteren.

In 2015 is zowel het budget als inhoudelijke inzet van het leefbaarheidsbudget sterk beperkt. Nu mogen corporaties per woning 129 euro aan leefbaarheid besteden. Twee recente ontwikkelingen én de beperkte inzet op leefbaarheid, zorgen de laatste jaren voor een groei aan problemen in wijken met veel corporatiewoningen.

Leefbaarheid onder druk
De strengere regels kwamen tegelijk met twee andere ontwikkelingen. Door overheidsbeleid zitten er steeds meer lage inkomens geconcentreerd in wijken met veel corporatiewoningen. Een deel van deze bewoners is minder zelfredzaam dan er van ze wordt verwacht. Daar komt bij dat door bezuinigingen op GGZ-instellingen steeds meer mensen met psychische problemen, die in het verleden in zo’n instelling zouden wonen, nu zelfstandig in een corporatiewoning moeten wonen. Als hier geen goede begeleiding voor is kan dat leiden tot ingewikkelde overlastproblematiek. De afgelopen jaren is de leefbaarheid in wijken met veel corporatiebezit dan ook afgenomen, bleek eerder al uit een onderzoek van RIGO (externe link).

Ruimere inzet leefbaarheid
De Woonbond pleit er voor dat de strenge beperkingen voor leefbaarheidsbudgetten worden versoepeld en wil dat corporaties meer ruimte krijgen om de leefbaarheid te verbeteren. Bovendien moeten de inkomensgrenzen voor toegang tot de sociale huursector worden verhoogd, om te zorgen dat wijken met veel corporatiebezit weer diverser worden in samenstelling

Bron: Woonbond.nl

Toch huurtoeslag bij begeleid of beschermd wonen
17/06/2019
Huurders die begeleid of beschermd wonen en ten onrechte geen huurtoeslag kregen, komen daar alsnog voor in aanmerking. Dat schreef minister Ollongren (BZK) deze week in een brief aan de Tweede Kamer

Zowel de Nationale Ombudsman als de Federatie Opvang hadden aangekaart dat huurders die tijdelijk woonruimte huurden via een opvanginstelling in de problemen kwamen met huurtoeslag.

Aanvraag afgewezen
Veel huurders maakten mee dat hun aanvraag voor huurtoeslag werd afgewezen. Of dat ze reeds uitgekeerde toeslag moesten terugbetalen. Dit omdat de Belastingdienst oordeelde dat deze huurders een verkeerd huurcontract hadden voor huurtoeslag. In een rechtszaak die hier over gevoerd is oordeelde de rechter dat de Belastingdienst niet alleen naar het contract had moeten kijken, maar ook naar de omstandigheden van de huur.

Nieuwe beoordeling
Inmiddels werken veel opvanginstellingen die tijdelijk woonruimte verhuren met een nieuw modelcontract (externe link). Maar daar zijn de mensen die vroeger ten onrechte een afwijzing kregen niet mee geholpen. Als oplossing voor dit probleem kondigde de minister nu nieuwe uitvoeringsregels voor de Belastingdienst aan. De zaken van huurders die ten onrechte niets kregen of ten onrechte moesten terugbetalen worden opnieuw beoordeeld. In overleg met de Federatie Opvang worden de huurders opgespoord om wie het gaat.

Bron: Woonbond.nl

Graaiende ex-Vestia topman betaalt 2,4 miljoen terug
05/06/2019
Oud-topman Erik Staal van woningcorporatie Vestia betaalt 2,4 miljoen euro terug aan een stichting voor sociale woningbouw in Zuid Afrika. Het gaat om geld dat Staal als enig bestuurder van deze stichting in eigen zak had gestoken.

Staal raakte in opspraak toen woningcorporatie Vestia in 2012 bijna failliet ging, door miljardenspeculatie met derivaten. Andere woningcorporaties, en daarmee alle sociale huurders in Nederland, draaiden op voor de schade, in totaal 2,5 miljard euro. Tot op de dag van vandaag plukken huurders daar de wrange vruchten van.

Fraude en verduistering
Staal was sinds 2000 ook enig bestuurder van HASA. Die door Staal zelf opgerichte stichting had tot doel sociale woningbouw voor de allerarmsten in Zuid-Afrika te bevorderen. Na Staals gedwongen vertrek bij Vestia stuitte justitie op verdachte betalingen van hem bij HASA.

Schikking met HASA
De stichting heeft nu een schikking met Staal getroffen over terugbetaling van 2,4 miljoen. Het grootste deel van die 2,4 miljoen euro heeft Staal al terugbetaald, vertelde de huidige bestuurder van stichting HASA tegen het programma Nieuwsuur. Om terug te kunnen betalen heeft Staal zijn luxueuze villa op Bonaire verkocht.

Strafzaak loopt nog
Staal werd in april 2017 gearresteerd, op verdenking van verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte. De strafzaak tegen Staal loopt nog.  Dat Staal nu heeft terugbetaald betekent dat het OM in die strafzaak vooralsnog geen ontnemingsprocedure tegen hem zal opstarten, liet Nieuwsuur (externe link) weten.

Bron: Woonbond.nl

Wijkbeheerder
29/05/2019
Hierbij willen we u op de hoogte stellen dat de wijkbeheerder Nico Hammink niet meer werkzaam is bij De Goede Woning. Wij hopen zo spoedig mogelijk een vervanging voor hem te kunnen inzetten.

Meldingen

Wanneer er momenteel dingen spelen, waarvoor u de wijkbeheerder wilt bellen, vragen wij u contact op te nemen met de afdeling wonen. De collega’s zijn te bereiken op telefoonnummer 0548-378050.

Bron: www.dgwrijssen.nl

Europese petitie ‘Wonen moet sociaal en betaalbaar’
27/05/2019
Onder het motto ‘Wonen moet sociaal en betaalbaar’ is het Europese Burger Initiatief ‘Housing for All’ een petitie gestart om betaalbare huisvesting voor iedereen in Europa mogelijk te maken. U kunt de petitie ondertekenen en delen op www.housingforall.eu (externe link).

De initiatiefnemers willen met deze petitie aandacht vragen voor de woningcrisis in Europa, die zich op verschillende manieren uit. Ze roept Europese wetgevers op om de juridische en financiële voorwaarden scheppen voor betere en betaalbare huisvesting.

Wonen te duur
Wonen is te duur geworden. Steeds meer mensen in Europa vinden het moeilijk om hun woonlasten te betalen. Ongeveer 82 miljoen mensen besteden meer dan 40% van hun salaris aan woonlasten. Het aantal daklozen neemt toe.

Uit de stad verdreven
Veel huishoudens worden door de hoge woonlasten gedwongen de stad te verlaten en moeten hierdoor veel verder reizen voor hun werk of studie.

Huizenprijzen geëxplodeerd
De grond- en huizenprijzen groeien exponentieel in de grote steden. Internationale investeerders (zoals pensioen- en hedgefondsen) kopen veel sociale huurwoningcomplexen op. Niet om huisvesting te bieden, maar om winst te maken.

Te weinig geïnvesteerd
Door de Europese wetgeving inzake staatssteun wordt er veel te weinig geïnvesteerd in sociale en betaalbare huisvesting. Dit investeringstekort in de EU bedraagt ongeveer 57 miljard per jaar.

Vakantieverhuur
De vakantieverhuur van woonruimte heeft een grote vlucht genomen en vergroot de woningnood in de populaire steden.

Vijf actiepunten
De petitie wil dat de Europese wetgevers op vijf punten actie onderneemt.

De toegang tot betaalbare en sociale woningen moet makkelijker worden.
De criteria van ‘Maastricht’ moeten niet van toepassing worden verklaard voor publieke investeringen in betaalbare woningen;
Er moet betere toegang tot EU-financiering komen voor ontwikkelaars van non-profit- en duurzame huisvestingsprojecten;
Het verhuren van woonruimte aan toeristen via digitale platforms moet worden ingedamd;
Er moet een goed statistisch overzicht komen van de huisvestingsbehoeften in Europa

Bron: Woonbond.nl

Help huurders met hoge energierekeningen
20/05/2019
De kwaliteit van veel huurwoningen laat te wensen over. Huurders hebben last van kou, tocht en schimmel. Ondanks dat zij zelf veel doen om te besparen (en daardoor vaak in onprettige en ongezonde omstandigheden leven) hebben zij hoge energierekeningen. Dat blijkt uit een analyse van ruim 1300 meldingen op het Meldpunt Energiealarm. De Woonbond stuurde vandaag een brief aan het kabinet met het verzoek om voor een passende compensatiemaatregel voor huurders met een laag inkomen te zorgen.
De Woonbond is in het najaar 2018 het Meldpunt Energiealarm gestart om een beeld te krijgen van de problemen waar huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen in hun dagelijks leven tegenaan lopen. Dat leverde een scala aan schrijnende verhalen op. Er zijn meldingen binnengekomen van huurders met hoge rekeningen van soms wel rond de 200 euro per maand die tegelijkertijd in erbarmelijke omstandigheden leven. Maar ook van huurders met een lagere rekening, die de verwarming nauwelijks aan durven te zetten en maar een keer per 2 weken douchen uit angst voor een energierekening die zij die onmogelijk kunnen betalen.

Hoge rekening
Ruim twee derde van de meldingen kwam van huurders in de corporatiesector. Bijna een vijfde huurt van een grotere commerciële verhuurder en een achtste huurt van een kleine particulier. Bijna alle meldingen gaan over slechte kwaliteit van de woningen (slechte isolatie en/of achterstallig onderhoud). Veel huurders kampen dan ook als gevolg van de slechte isolatie met hoge energierekeningen. Ook is er een groep huurders die geen hoge rekening heeft doordat de besparingsmaatregelen die zij zelf nemen zo ver gaan dat de leefomstandigheden niet prettig meer zijn.

Onwillige verhuurders
De grootste problemen die uit de meldingen naar voren komen zijn tocht en kou. Daar komt vaak schimmel uit voort en daarmee ongezond wonen. Veel huurders nemen zelf maatregelen (70%), leven zuinig (88%) en vragen om handelen van de verhuurder. Maar verhuurders blijken vaak onwillig en laten te veel liggen.

Maatregelen
De Woonbond pleit voor een speciale compensatiemaatregel voor huurders met een hoge energierekening en een laag inkomen. Zo is een van de voorstellen om de huurtoeslag van huurders met 1 of meer kinderen te verhogen. Een ander voorstel is om de Algemene heffingskorting op de inkomstenbelasting en het bijstandsinkomen in gelijk mate te verdelen. Of om vanaf 2021 de huren van woningen met een F of G-label te bevriezen.

De Woonbond is in het najaar 2018 het Meldpunt Energiealarm gestart om een beeld te krijgen van de problemen waar huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen in hun dagelijks leven tegenaan lopen. Dat leverde een scala aan schrijnende verhalen op. Er zijn meldingen binnengekomen van huurders met hoge rekeningen van soms wel rond de 200 euro per maand die tegelijkertijd in erbarmelijke omstandigheden leven. Maar ook van huurders met een lagere rekening, die de verwarming nauwelijks aan durven te zetten en maar een keer per 2 weken douchen uit angst voor een energierekening die zij die onmogelijk kunnen betalen.

Hoge rekening
Ruim twee derde van de meldingen kwam van huurders in de corporatiesector. Bijna een vijfde huurt van een grotere commerciële verhuurder en een achtste huurt van een kleine particulier. Bijna alle meldingen gaan over slechte kwaliteit van de woningen (slechte isolatie en/of achterstallig onderhoud). Veel huurders kampen dan ook als gevolg van de slechte isolatie met hoge energierekeningen. Ook is er een groep huurders die geen hoge rekening heeft doordat de besparingsmaatregelen die zij zelf nemen zo ver gaan dat de leefomstandigheden niet prettig meer zijn.
Onwillige verhuurders
De grootste problemen die uit de meldingen naar voren komen zijn tocht en kou. Daar komt vaak schimmel uit voort en daarmee ongezond wonen. Veel huurders nemen zelf maatregelen (70%), leven zuinig (88%) en vragen om handelen van de verhuurder. Maar verhuurders blijken vaak onwillig en laten te veel liggen.
Maatregelen
De Woonbond pleit voor een speciale compensatiemaatregel voor huurders met een hoge energierekening en een laag inkomen. Zo is een van de voorstellen om de huurtoeslag van huurders met 1 of meer kinderen te verhogen. Een ander voorstel is om de Algemene heffingskorting op de inkomstenbelasting en het bijstandsinkomen in gelijk mate te verdelen. Of om vanaf 2021 de huren van woningen met een F of G-label te bevriezen

Bron: Woonbond.nl


De Goede Woning werkt aan verduurzaming 196 woningen plan Zuid
29/04/2019
De Goede Woning wil haar bezit optimaal en verantwoord verduurzamen. Door verscherpte regelgeving wordt bovendien steeds meer aandacht gevraagd voor verduurzaming. Het gasverbruik en de CO2 uitstoot moet verminderd worden. Door het aanbrengen van isolatie wordt de gasbehoefte verminderd en hiermee ook de uitstoot van CO2.

De Goede Woning is dan ook vol energie gestart met het verduurzamen van woningen in de wijk Zuid. De woningen worden (waar nodig) voorzien van dak- en gevelisolatie. Ook worden er zonnepanelen geplaatst. Bij toepassing van alle maatregelen wordt energielabel A+ gehaald.
De isolatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door Ter Steege Bouw Vastgoed en Pluimers Isolatie. De zonnepanelen worden geplaats door Zelzius Z.M. b.v.

Bron: De Goede Woning

Symposium de Woningmarkt op de rit
18/04/2019
Hoge huurprijzen, lange wachtlijsten, middeninkomens die tussen wal en schip vallen omdat de sociale huursector voor ze is afgesloten en de commerciële huursector onbetaalbaar is, jongeren die nergens terecht kunnen en senioren waar geen geschikte woning voor is om naar door te stromen. De woningmarkt piept en kraakt.

Op donderdag 23 mei organiseert de Woonbond een landelijk symposium in het Spoorwegmuseum in Utrecht over de noodzaak voor een radicaal ander volkshuisvestingsbeleid. We gaan met elkaar in gesprek over oplossingen voor al deze problemen. Samen met onze achterban en belanghebbende maatschappelijke organisaties werkt de Woonbond aan een nieuw Plan voor de Volkshuisvesting. Dat plan bevat een samenhangende visie op de problemen die zich voordoen op de In diverse sessies gaan we met elkaar het gesprek aan. Zo woningmarkt en oplossingen die deze problemen bij de wortel aanpakken.

Plan voor de volkshuisvesting
Samen met onze achterban en belanghebbende maatschappelijke organisaties werkt de Woonbond aan een nieuw Plan voor de Volkshuisvesting. Dat plan bevat een samenhangende visie op de problemen die zich voordoen op de woningmarkt en oplossingen die deze problemen bij de wortel aanpakken. Tijdens het symposium gaan we in gesprek over de belangrijkste vraagstukken en verzamelen we input voor het definitieve plan, dat we eind 2019 zullen vaststellen.

Aanmelden
We gaan onder andere in gesprek met stadsgeograaf Cody Hochstenbach, Marja Appelbaum (directeur Woningmarkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken), Nibud-directeur Arjan Vliegenthart, Yasin Torunoglu (wethouder Eindhoven) en voorzitter van CNV Jong Semih Eski. Dit symposium is bedoeld voor bestuursleden van huurdersorganisaties en voor managers en directeuren van verhuurders in de sociale en commerciële sector, voor wethouders wonen en voor beroepskrachten van belanghebbende maatschappelijke organisaties. Meepraten? meld je direct aan!

Bron: Woonbond.nl

Rectificatie
12/04/2019
In het jaarverslag 2019 staat vermeld dat er een tekort zou zijn in de begroting : Echter, DGW keurde de begroting 2019 goed, daarmee is het negatieve saldo weggewerkt en hiermee is het tekort dus opgeheven!
Hoger beroep schadevergoeding Belastingdienst om Gluurverhoging
11/04/2019
Gisteren diende het hoger beroep van een huurster versus de Belastingdienst. Over een schadevergoeding voor de inkomensafhankelijke huurverhoging of Gluurverhoging. De huurster wordt gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

Tot april 2016 bestond er geen wettelijke plicht tot het delen van inkomensgegevens door de Belastingdienst met verhuurders. De belastingdienst deed dit wel, en overtrad hiermee haar geheimhoudingsplicht.

Schade
Vorig jaar oordeelde de rechter dat de huurster hierdoor schade had geleden en de Belastingdienst daarom een schadevergoeding moest betalen. De Belastingdienst ging in Hoger beroep tegen de uitspraak. De huurster deed dat ook, in verband met een verkeerde berekening van de geleden schade. De Woonbond heeft een excel sheet beschikbaar gesteld waarmee huurders kunnen uitrekenen hoeveel extra huur zij hebben betaald in deze periode, en welk bedrag ze kunnen verhalen op de Belastingdienst.

Uitspraak
De uitspraak van het hoger beroep wordt verwacht op woensdag 22 mei.

Bron: Woonbond.nl

Stijging lokale lasten voor huurders
09/04/2019
Huurders zijn in 2019 weer meer kwijt aan lokale lasten dan in 2018. Gemiddeld 10 euro meer voor gemeentelijke heffingen en 6 euro meer voor het waterschap. Maar per gemeente zijn er grote verschillen.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) (externe link) becijfert ieder jaar wat burgers betalen aan de gemeente, het waterschap en de provincie. In 2019 betalen huurders gemiddeld 812 euro. Daarvan gaat 368 euro naar de gemeente en 259 euro naar het waterschap. Autobezitters -huurder of juist niet-  betalen gemiddeld 179 euro aan provinciale heffingen, zogenaamde ‘opcenten’ op de motorrijtuigenbelasting.

Stijging lasten gemeente en waterschap
Lang niet alle huurders bezitten een auto. Voor veel huurders bestaan de ‘lokale heffingen’ daarom alleen uit gemeentelijke belastingen en heffingen van het waterschap. En juist die zijn dit jaar gestegen. Aan de gemeente betalen huurders dit jaar gemiddeld 10 euro meer dan vorig jaar.  De rekening voor het waterschap steeg met gemiddeld 6 euro.

Grote verschillen per woonplaats
In de ene gemeente zijn huurders aanzienlijk duurder uit dan in de andere gemeente. Niet alle gemeenten vragen huurders rioolheffing. In die gemeenten zijn huurders vaak goedkoper uit. Voor huurders is Midden-Delfland dit jaar de duurste plek om te wonen (1.157 euro). De goedkoopste plek is De Ronde Venen (485 euro).

Lokale lasten per gemeente vergelijken
Met de Lokale Lasten Calculator van COELO (externe link) zijn de heffingen van twee gemeenten met elkaar te vergelijken. Handig voor mensen met verhuisplannen. En voor huurdersorganisaties die willen weten of huurders in hun gemeente meer of juist minder moeten betalen dan huurders in buurtgemeenten.

Verschillen in lokaal beleid voor kwijtschelding
Met een inkomen op bijstandsniveau en nauwelijks spaargeld  is er vrijwel overal kwijtschelding mogelijk. Maar hoeveel er wordt kwijtgescholden, hoe je kwijtschelding moet aanvragen en voor welke heffingen je kwijtschelding kunt krijgen verschilt. Van de gemeenten is Alphen aan den Rijn het duurst voor minima. Daar kun je kwijtschelding krijgen voor de afvalstoffenheffing, maar niet voor de rioolheffing van 230 euro. Van de waterschappen is Delfland het duurst. Dat is een van de drie waterschappen die minima géén kwijtschelding geeft voor de zuiveringsheffing.

Kwijtschelding is soms geld toe
Huurders met recht op kwijtschelding zijn in Hattem, De Ronde Venen, Drimmelen, Leudal en Zwijndrecht het beste af.  Die gemeenten geven alle bewoners een heffingskorting. Bij bewoners die geen kwijtschelding krijgen wordt dat verrekend met de te betalen belasting. Wie in aanmerking komt voor kwijtschelding krijgt de heffingskorting uitgekeerd. Het bedrag dat wordt uitgekeerd varieert van 181 euro in De Ronde Venen tot 22 euro in Zwijndrecht.

De interactieve kaarten van Coelo (externe link) geven inzicht in o.a. het kwijtscheldingsbeleid van gemeenten. Ook dat is voor huurdersorganisaties nuttige informatie.

Bron: Woonbond.nl

Ombudsman tikt Huurcommissie op de vingers
04/04/2019
De Nationale ombudsman heeft een klacht gegrond verklaard over de manier waarop de Huurcommissie gegevens verstrekt in servicekostenprocedures.

De Huurcommissie verstrekt de zogeheten ASK-gegevens – de nota’s die de Huurcommissie van een verhuurder krijgt voor het verantwoorden van de in rekening gebrachte servicekosten – niet meer als een huurder hierom vraagt. Hij kan deze gegevens alleen nog inzien op het kantoor van de Huurcommissie in Den Haag.

'Fantastisch nieuws'
juridisch adviesbureau Frently uit Groningen heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend tegen deze nieuwe werkwijze. Een huurder kan volgens Frently op deze manier namelijk niet meer controleren of de gegevens juist zijn. Op 28 maart werd Frently door de ombudsman in het gelijk gesteld.  In een brief aan huurteams en huurdersorganisaties noemt Frently dit ‘fantastisch nieuws’.

In strijd met fair-play
De Huurcommissie krijgt van de ombudsman een behoorlijke tik op de vingers, zo blijkt uit de toelichting bij de uitspraak. ‘De ombudsman vindt de huidige werkwijze van de Huurcommissie niet behoorlijk en in strijd met het vereiste van fair-play. De Huurcommissie waarborgt niet voldoende dat partijen kennis kunnen nemen van de informatie die van belang kan zijn voor het verdedigen van hun standpunt of  het bestrijden van het standpunt van de tegenpartij.’

Niet toegankelijk en laagdrempelig
‘Het is daarvoor niet voldoende dat de Huurcommissie de mogelijkheid biedt om die informatie in te zien. Een huurder moet daarvoor immers, ongeacht waar hij woont, naar Den Haag afreizen. Dat past niet bij een overheid die toegankelijk wil zijn voor iedere burger. Ook past het niet bij de laagdrempelige rechtsgang die een procedure bij de Huurcommissie huurders biedt’, aldus het rapport van de ombudsman.

Werkwijze aanpassen
De ombudsman beveelt de Huurcommissie aan om haar werkwijze aan te passen. De Huurcommissie moet de ombudsman binnen drie maanden laten weten of zij de aanbeveling opvolgt.

Bron: Woonbond.nl

Huurders kunnen huurverlaging of bevriezing krijgen
02/04/2019
Zo’n 300.000 hurende huishoudens komen in aanmerking voor huurverlaging of bevriezing. Het gaat om huurders van een sociale corporatiewoning met een laag inkomen en hoge huurprijs

In het Sociaal Huurakoord 2018 zijn er mogelijkheden afgesproken voor huurverlaging en bevriezing. Vandaag publiceert de Woonbond een online check waarmee huurders kunnen zien of ze in aanmerking komen voor huurverlaging of bevriezing.

Hard nodig
Eind 2018 sloten Woonbond en corporatiekoepel Aedes een Sociaal Huurakkoord, waar onder andere in werd afgesproken dat groepen met een laag inkomen en een hoge huur huurbevriezing of huurverlaging kunnen krijgen. minister Ollongren heeft dat niet in dwingende wetgeving gegoten, maar gaf aan dat ze verwacht dat corporaties handelen in lijn met het gesloten huurakkoord. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Op onze website kunnen huurders kijken of zij volgens de afspraken huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. We gaan er van uit dat corporaties zich aan het huurakkoord houden. Dat is voor deze huishoudens met forse huurprijzen gezien hun inkomen, hard nodig.’

Over wie gaat het?
Huurders met een inkomen onder de huurtoeslaggrens en een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens (afhankelijk van huishoudgrootte €607,- of €651) kunnen huurbevriezing aanvragen. Wanneer ze  een huurprijs betalen boven de sociale huurgrens van 720,42 kunnen huurders met een laag inkomen  huurverlaging aanvragen.  Ook huurders met een huurprijs boven de sociale huurgrens en een inkomen tot €38.035,- kunnen huurbevriezing krijgen. Het is onduidelijk hoe groot deze laatste groep is.

Bron: Woonbond.nl

Huurders zijn te veel inkomen kwijt aan vaste lasten
28/03/2019
Mensen zijn gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan vaste lasten, becijferde het Nibud.

Idealiter zou een huishouden niet meer dan helft van het inkomen kwijt moeten zijn aan de vaste lasten. Dat is voor veel groepen nu wel het geval. Vooral huurders zijn een fors deel van hun inkomen kwijt aan vaste lasten.

Moeite om rond te komen
Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Het verklaart voor ons, waarom zoveel mensen (bijna 40 procent) moeite hebben met rondkomen en het niet lukt om te sparen. De druk op de portemonnee is ontzettend groot. Zodra er in dit huishouden extra kosten komen, door bijvoorbeeld hogere zorgkosten betekent dit financiële stress.’

Eenpersoonshuishoudens
Uit de rapportage blijkt ook dat eenpersoonshuishoudens in de sociale huursector met een gemiddelde huurprijs van €580,- en een modaal inkomen (€2.252,- per maand) al te veel kwijt zijn aan vaste lasten. Zij besteden hier 56% van hun inkomen aan. Minister Ollongren kondigde onlangs aan de inkomensgrens voor toegang tot sociale huur voor eenpersoonshuishoudens te willen te willen verlagen. Sindsdien stromen de meldingen op ons Meldpunt Huuralarm van huurders en woningzoekenden die zich hier zorgen over maken binnen.

Percentage van netto inkomen dat huurders met een modaal inkomen kwijt zijn aan vaste lasten
Huurprijs % inkomen naar vaste lasten
1 persoon €580,- 56%
1 persoon €900,- 65%
2 personen €580,- 57%
2 personen €900,- 60%
Vaste lasten veel te hoog
Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Het plan van minister Ollongren om eenpersoonshuishoudens met een modaal inkomen te weren uit de sociale huursector, gaat tot grote betaalbaarheidsproblemen leiden voor deze mensen. In de sociale huursector zijn zij al te veel kwijt aan vaste lasten. In de vrije sector zijn zij maar liefst 65% van hun inkomen kwijt aan vaste lasten.’ Het Nibud geeft zich aan zich ernstig zorgen te maken over situaties waarbij huishoudens meer dan 60% van hun inkomen kwijt zijn aan vaste lasten.

Tweepersoonshuishoudens met een huurwoning zijn respectievelijk 57% (sociale huur) en 60% (vrije sector) van hun inkomen kwijt aan vaste lasten.

Bron: Woonbond.nl

MDO Woningen
26/03/2019
De Goede Woning en Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen hebben samen 5 woningen aan de Teunis Lodderstraat in wijk Zuid bijna CO2 neutraal gemaakt.
Nieuwspagina gewijzigd
05/03/2019
Zoals U ziet is de pagina van onze nieuwsvoorziening gewijzigd.
Hierdoor zijn de oude berichten allemaal verdwenen.
Binnenkort vind U hier Regioberichten en nieuws van De Goede Woning, de Woonbond en aanverwante media.
Ook de mededelingen van de Huurdersraad zullen hier worden geplaatst.

NIEUWS