Antieke boomstamput uit Bevervoorde weer terug in Rijssens Museum

De bijna puntgave boomstamput uit de bodem van het Bevervoordeterrein is weer terug in het Rijssens Museum. Vorige week werd de put per vrachtwagen, bestuurd door Dick Rietberg en Dinant Bakker, vanuit Heerlen weer teruggehaald naar Rijssen en in de archeologiekelder van kasteel De Oosterhof geplaatst.

RIJSSEN – Deskundigen hebben vastgesteld dat de boomstamput rond het jaar 1200 is gemaakt van een eikenboom die werd uitgehold waardoor een houten ring ontstond. Die werd rond een waterwel gezet om te voorkomen dat er ongerechtigheden in het drinkwater terecht zouden komen. Omdat eikenhout veel te hard is om met een bijl uit te hakken, werd middenop de stam een vuur gestookt, zodat de verkoolde resten konden worden weggehaald en er een holle boomstam ontstond die als putring dienst deed. De boomstamput werd rondom verstevigd met een rond lopende balk die met houten deuvels aan de putring werd bevestigd.

Bezwaren
De antieke boomstamput werd in 1995 aangetroffen in het destijds nog onbebouwde Bevervoordeterrein. Toen een plaatselijke aannemer plannen maakte om op de Bevervoorde een appartementencomplex te bouwen, kwamen de omwonenden in het geweer. Voorop in de strijd tegen de Bevervoordebebouwing ging huisarts Koos van der Burgh die woonde op Bevervoorde 19 naast de Wilhelminaschool. De bezwaarmakers wezen erop dat in de Bevervoordebodem nog archeologische vondsten zouden liggen die schade zouden oplopen door de bouw van een groot appartementencomplex. Daarop besloot de gemeente tot het graven van enkele proefsleuven.

Aanpassen
Uit dat archeologisch onderzoek, onder leiding van de toenmalige provinciale archeoloog dr. A. Verlinde, bleek dat er inderdaad sprake was van historische overblijfselen van het vroegere kasteel Beverfeurde. Daarop werden de bebouwingsplannen aangepast. In plaats van hoogbouw, kwamen er seniorenwoningen die aan de rand van het terrein werden gesitueerd, zodat de binnenplaats met de archeologische overblijfselen onberoerd bleef. Op dat binnenterrein is nu de omvang van het voormalige kasteel nog altijd te zien. Bij de proefopgravingen werd de boomstamput en resten van palissaden naar het Rijssens Museum gebracht.

Restaura
Omdat de houten voorwerpen langzaam maar zeker verdroogden en begonnen af te brokkelen, werd vorig jaar contact gezocht met de firma Restaura in Heerlen. Restaura is gespecialiseerd in het conserveren en restaureren van archeologische voorwerpen voor musea, archeologische diensten en opgravingsbedrijven. Restaura heeft een goed uitgerust restauratieatelier en restauratoren met verstand van archeologische voorwerpen.

De boomstamput is uit elkaar gehaald. De verschillende onderdelen zijn gereinigd en met een speciaal, reukloos conserveringsmiddel behandeld. Bovendien is het ontsierende ijzeren binnenraster vervangen door een veel kleinere metalen binnenring waarop de houten delen nagenoeg onzichtbaar zijn vastgezet. De boomstamput is inmiddels weer in volle glorie te bewonderen in de kasteelkelder. “Volgens de restaurateur kan de put er de komende 300 jaar weer tegen,” zegt Gerrit Dannenberg van het Rijssens Museum. “En daar zullen we ze ook aan houden.”

Duikers
De firma Restaura heeft het hele proces nauwkeurig vastgelegd in een uitgebreid verslag. Daarin is van stap tot stap te lezen welke handelingen er zijn verricht en wat de deskundigen constateren. Tegelijk met de conservering van de boomstamput zijn ook de houten duikers uit de Boomkamp bij Restaura onder handen genomen.

Bron: Rijssen-Holtens Nieuwsblad