Druk op Stichting en gemeente voor openbare basisschool Rijssen

De ouders van leerlingen van basisschool De Salto in Rijssen zijn vastbesloten te proberen de dreigende sluiting van deze school te voorkomen. De openbare school telt minimaal zo’n veertig tot maximaal zo’n vijftig leerlingen en dat is volgens de onderwijskoepel ROOS, die meer scholen in de regio bestuurlijk bestiert, onder de norm. De gemeente Rijssen-Holten laat ten stadhuize weten dat er bij sluiting van De Salto nóg drie openbare basisscholen telt, zij het geen een in Rijssen, want alle drie in Holten, op een kilometer of zes.

De Salto staat in het lokale onderwijsveld en ook bij de gemeente als ‘uitstekend presterend’ te boek staat met een ‘bovengemiddeld’ prestatieniveau. Dat zou ook de inspectie hebben aangegeven. Ook daarom is de mededeling dat de school na de zomervakantie niet weer opengaat als de spreekwoordelijke bom ingeslagen.

Veel ouders zijn strijdvaardig om te trachten het tij te keren. Daarbij speelt volgens onderwijsteam en ouders ook de medezeggenschapsraad een prominente rol. Er is boosheid over de lakse houding van het gemeentebestuur, inzonderheid onderwijswethouder Tijhof, die weinig zou hebben gedaan om de nakende vergrendeling te voorkomen en er kennelijk genoegen mee neemt dat de stad Rijssen met ingang van volgend schooljaar geen openbare basisschool meer heeft. De gemeenteraad zou de wethouder moeten opdragen de ‘vrijheid van onderwijs’ in Rijssen veilig te stellen, in overleg en met enige bestuurlijke druk op ROOS. Voor een reactie op de situatie en het ongenoegen was de wethouder hedenmiddag onbereikbaar.

Bron: de Roskam