Eenmalige huurverlaging 2021

Waarom is deze eenmalige huurverlaging?
De overheid vindt dat sommige huurders van sociale huurwoningen te veel huur betalen ten opzichte van hun inkomen. Daarom heeft de overheid besloten dat deze huurders een huurverlaging krijgen.
De regeling is vastgelegd in een nieuwe wet: ‘Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’. De wet is van kracht sinds 1 januari 2021 en geldt tot en met 31 december 2021.

Indien uw inkomen in 2019 onder de inkomensgrens lag, hoeft u niets te doen.
Wij, De Goede Woning, maken een lijst van onze sociale huurwoningen met een huurprijs hoger dan € 633,25. Voor deze woningen vragen wij bij de Belastingdienst op welke huurders door hun inkomen in 2019 recht hebben op een eenmalige huurverlaging.  De Belastingdienst vermeldt niet het bedrag van uw huishoudinkomen. Wij horen alleen of uw inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in de woning woont.

U ontvangt een brief van de Belastingdienst als de Belastingdienst informatie aan ons verstrekt. Van ons ontvangt u voor april 2021 een brief met daarin het voorstel tot huurverlaging. U hoeft dus zelf niets te doen.

Als uw inkomen in 2020 is gedaald en onder de inkomensgrens lag, kunt u zelf huurverlaging aanvragen.
De huurverlaging geldt niet voor iedereen. U komt in aanmerking als u voldoet aan deze voorwaarden:
– Uw woning is een sociale huurwoning van De Goede Woning.
– U heeft een netto huurprijs van meer dan € 633,25 per maand voor 1 en 2 persoons huishoudens of € 678,66 per maand voor 3 en meer persoons huishoudens.
– Uw (gezamenlijk*) inkomen was de laatste 6 maanden lager dan:
* € 11.862,50 (voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd)
* € 16.100,00 (voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd)
* € 11.825,00 (voor eenpersoonshuishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd)
* € 16.037,50 (voor meerpersoonshuishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd) 
* Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee. Woont er een kind van 27 jaar of ouder bij u in huis?Dan wordt zijn/haar inkomen meegenomen bij uw verzamelinkomen.
* dit is het (gezamenlijk) inkomen over 6 maanden.

Let op! Het gaat hier dus om de netto huurprijs voor uw woning. Dit is de kale huurprijs zonder eventuele servicekosten of overige kosten.
In bovenstaande tabel ziet u al deze voorwaarden schematisch weergegeven.

Tot wanneer kan ik huurverlaging zelf aanvragen?
De wet ‘Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’ geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Na 31 december kunt u geen huurverlaging meer aanvragen.

Hoe vraag ik huurverlaging aan?
Hier vindt u het aanvraagformulier. U vult deze gegevens in:
– naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
– hoeveel personen wonen er op uw adres
– naam en geboortedatum van uw huisgenoten
– inkomensgegevens van u en uw huisgenoten
  (behalve kinderen tot 27 jaar):
    salarisstroken en/of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 6 maanden
    ZZP’ers leveren een verklaring van de boekhouder aan.

U vult het formulier in en mailt het naar info@dgwrijssen.nl. Per post kunt u het sturen naar: Chr. Woningstichting De Goede Woning, Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen. Voegt u de gevraagde documenten bij? Anders kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen.

Wanneer ontvang ik een reactie krijg op mijn aanvraag?
Wij behandelen uw aanvraag binnen 3 weken nadat wij uw aanvraag en alle benodigde gegevens ontvangen hebben.

Wanneer gaat de huurverlaging in?
Als uw aanvraag wordt toegekend, gaat uw nieuwe huur in op de tweede maand na goedkeuring van het voorstel. U ontvangt van ons een bevestiging en de datum waarop de huurverlaging in gaat.

Hoe verloopt de huurbetaling?
– Heeft u De Goede Woning gemachtigd om maandelijks de huur van uw rekening af te schrijven?
  Dan hoeft u niets te doen. Wij incasseren de nieuwe huurprijs.
– Heeft u uw bank opdracht gegeven tot automatische overboeking?
  Geef dan de nieuwe huurprijs aan uw bank door.
– Boekt u de huur zelf over?
  Houdt u dan rekening met het nieuwe bedrag.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van De Goede Woning?
Ja. U kunt tot 6 weken na onze besluitbrief een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Hoe u dat doet, leest u op www.huurcommissie.nl.

Krijg ik een jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2021?
In 2021 ontvangt u van ons geen voorstel van een huurverhoging per 1 juli 2021.

Als ik in de toekomst meer ga verdienen, moet ik dit dan doorgeven? Of moet ik terugbetalen?
Nee. Als u meer gaat verdienen of als uw uitkering hoger wordt, hoeft u dat niet aan ons door te geven. Ook hoeft u geen huur terug te betalen. De huurverlaging blijft gelden.

Heeft de huurverlaging gevolgen voor mijn huurtoeslag?
Dat is mogelijk. Huurtoeslag is afhankelijk van het inkomen, de huishoudgrootte en de huurprijs. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoed, gaat u er door een huurverlaging wel altijd op vooruit.

De Goede Woning geeft uw nieuwe huur door aan de belastingdienst. Dat hoeft u niet te doen. Wél is het verstandig dat u controleert of de belastingdienst uw nieuwe huur goed heeft verwerkt. Dat kan via www.belastingdienst/toeslagen.nl.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U bereikt ons maandag tot en met donderdag van 8.00 – 16.30 uur en vrijdag van 8.00 – 12.00 uur via telefoonnummer 0548 – 37 80 50.

Bron: De Goede Woning