Eenmalige huurverlaging 2021

Eenmalige huurverlaging ook voor u?

Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen hebben in 2021 recht op een eenmalige huurverlaging. Dit bepaalde de overheid.

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Daar houden wij bij het toewijzen van woningen al rekening mee. Toch kan het zijn dat u een huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen is gedaald. Dan kunt u een huurverlaging krijgen. Hieronder leest u daar meer over.

Goed om te weten: Als uw inkomen in 2019 laag was, hoeft u niets te doen. U krijgt dan voor 1 april van ons een brief met een voorstel voor huurverlaging.

Als uw inkomen na 2019 gedaald is, dan vraagt u wel zelf de huurverlaging aan. U leest hieronder hoe u dit kunt doen.

Heeft u recht op een eenmalige huurverlaging?

Of u recht heeft op de eenmalige huurverlaging ligt aan de hoogte van het inkomen en aan de huurprijs van uw woning. Het gaat om het gezamenlijk inkomen van alle mensen in uw huishouden, behalve het inkomen van kinderen tot 27 jaar. In de onderstaande tabel staat welk inkomen u maximaal mag hebben en naar welke huurprijs uw woning dan verlaagd wordt. Het gaat over de netto huurprijs. Dat is de huur zonder bijkomende kosten zoals de servicekosten.

Uw huishoudenTotaal inkomen tot en met (inkomensgrens)Uw netto huur wordt verlaagd naar
1 persoon€ 23.725€ 633,25
1 persoon, met AOW€ 23.650€ 633,25
2 personen€ 32.200€ 633,25
2 personen, tenminste 1 persoon met AOW€ 32.075€ 633,25
3 of meer personen€ 32.200€ 678,66
3 personen, ten minste 1 persoon met AOW€ 32.075€ 678,66

Een voorbeeld

Uw huishouden bestaat uit 2 personen en u heeft samen een jaarinkomen van € 29.000. U heeft een netto huur van € 650,25. Wij verlagen dan uw maandelijkse huur met € 17 per maand naar € 633,25.

Uw inkomen in 2019 ligt onder de inkomensgrens: u hoeft niets te doen.

Wij maken een lijst van onze sociale huurwoningen met een huurprijs hoger dan  €633,25. Voor deze woningen vragen wij bij de Belastingdienst op welke huurders door hun inkomen in 2019 recht hebben op een eenmalige huurverlaging.  De Belastingdienst vermeldt niet het bedrag van uw huishoudinkomen.  Wij horen alleen of uw inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in de woning woont.

U ontvangt een brief van de Belastingdienst als de Belastingdienst informatie aan ons verstrekt. Van ons ontvangt u voor april 2021 een brief met daarin het voorstel tot huurverlaging. U hoeft dus zelf niets te doen.

Wanneer gaat deze huurverlaging in?

De huurverlaging gaat op 1 mei 2021 in en wordt niet met terugwerkende kracht toegepast.

Hoeveel wordt mijn huur verlaagd?
De netto huur wordt verlaagd tot de aftoppingsgrenzen van € 633,25 per maand voor 1 en 2 persoons huishoudens of € 678,66 per maand voor 3 en meer persoons huishoudens. De servicekosten blijven ongewijzigd.

Wat betekent dit  voor de huurtoeslag?

Het kan dat u door een lagere huur minder huurtoeslag krijgt en/of met een lager inkomen juist meer huurtoeslag krijgt. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst. Op de website van de Woonbond staat hierover ook informatie. Daaruit blijkt dat de huurverlaging eigenlijk altijd gunstig is voor de huurder.

Ik heb begin april geen brief ontvangen van De Goede Woning

Als u begin april 2021 geen brief van ons heeft ontvangen, dan komt u niet in aanmerking voor deze huurverlaging.  Dat komt omdat uw inkomen boven de grens ligt of uw huidige huurprijs al lager is. Is uw inkomen na 2019 gedaald? Dan kunt u zelf huurverlaging bij ons aanvragen.

Uw inkomen is na 2019 gedaald onder de inkomensgrens: u vraagt zelf huurverlaging aan

Ook voor u geldt dat u in aanmerking kunt komen voor huurverlaging als het inkomen van uw huishouden onder de inkomensgrens valt en uw huur boven de genoemde huur in de tabel  ligt (zie bovenstaande tabel). Om in aanmerking te kunnen komen voor huurverlaging is uw inkomen minimaal 6 maanden geleden gedaald en is deze intussen niet weer gestegen boven de inkomensgrens.  Omdat de Belastingdienst over de periode na 2019 nog geen definitieve inkomensgegevens heeft, moet u dan zelf  een huurverlaging bij ons aanvragen. Dat kan tot eind 2021. Stuur ons een brief of email naar info@dgwrijssen.nl  of naar Jan ter Horststraat 5, 7462 AG Rijssen. De Woonbond heeft hiervoor een voorbeeldbrief gemaakt die u kunt gebruiken.

Om aan te tonen dat u in aanmerking komt voor huurverlaging, levert u van zichzelf en eventuele partner en/of medebewoner(s) de volgende stukken aan:

– Inkomensverklaring 2020
Recente aanslag of kopie inkomensverklaring van de Belastingdienst over het jaar 2020. Deze kunt u medio juni 2021 opvragen bij de Belastingdienst.

U kunt de verklaring eenvoudig downloaden via www.mijnoverheid.nl of www.belastingdienst.nl. U kunt de verklaring ook gratis aanvragen via de Belastingtelefoon: 0800 – 0543. Houd dan rekening met een levertijd van minimaal 5 werkdagen.

– Actuele salarisgegevens
Kopieën van inkomensgegevens en/of salarisstroken van de laatste 6 maanden.

– Kopie ‘uittreksel BRP’
Kopie uittreksel Basisregistratie Personen (BRP); waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. Deze mag maximaal 4 maanden oud zijn.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen?
U moet aan alle drie van de onderstaande voorwaarden doen om in aanmerking te komen voor een eenmalige huurverlaging:

  • Uw woning is een sociale huurwoning van DGW.
  • U heeft een netto huurprijs van meer dan € 633,25 per maand voor 1 en 2 persoons huishoudens of € 678,66 per maand voor 3 en meer persoons huishoudens.
  • Uw huishoudinkomen is lager dan de grenzen voor het passend toewijzen. Deze grenzen zijn een bruto jaarinkomen van € 23.725,- voor 1 persoons huishoudens (met AOW € 23.650,-) en € 32.200,- voor meer persoonshuishoudens (met AOW € 32.075,-).

Let op! Het gaat hier dus om de netto huurprijs voor uw woning. Dit is de kale huurprijs zonder eventuele servicekosten.

Behandeling van uw aanvraag

Wij behandelen uw aanvraag binnen 3 weken nadat wij uw aanvraag en alle benodigde gegevens binnen hebben. Als u in aanmerking komt voor huurverlaging, dan ontvangt u van ons een bevestiging en de datum waarop de huurverlaging in gaat.

Heeft u vragen?  Neem gerust contact met ons op. U bereikt ons maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 0548-378050. Vanwege de coronamaatregelen is ons kantoor gesloten.

Bron: De Goede Woning