Leger des Heils gaat woningen bouwen

Het Leger des Heils gaat met het fonds ‘WoonVermogen’ private investeerders verleiden om te investeren in bouwprojecten met sociale impact: woonruimte voor kwetsbare mensen. Het Leger wil zo de komende jaren 250 extra nieuwe woonplekken bouwen

Maatschappelijke opvang zit vol

Al jaren signaleert het Leger des Heils dat de maatschappelijke opvang vol zit. Mensen kunnen niet doorstromen naar een eigen woonplek, omdat die plekken er nauwelijks zijn. ‘Die hele keten zit nu verstopt en dat levert enorme problemen op’, zei Kapitein Harm Slomp van het Leger des Heils op BNR nieuwsradio.

Kabinetsinzet

Onlangs maakte het kabinet bekend 200 miljoen euro en 10.000 woonplekken met begeleiding beschikbaar te stellen. Dat is goed nieuws, vindt het Leger des Heils. Maar tegelijkertijd gaat het Leger met WoonVermogen ook zelf woonplekken bouwen. Er blijft immers een groot tekort aan goedkope woonruimte. Niet alleen in de grote steden, maar ook daarbuiten zijn jaarlijks extra woningen nodig.

Tussenwoonvorm

Het Leger wil met name ‘tussenwoonvormen’ bouwen waar mensen vanuit de huidige maatschappelijk opvang voor korte of langere tijd terecht kunnen om zo weer een zelfstandig leven op te bouwen. In Amsterdam en Emmen is het Leger des Heils al gestart met de bouw van deze woonplekken. In een tussenwoonvorm wonen mensen wel zelfstandig en hebben ze een eigen voordeur, maar daarnaast intensieve begeleiding van het Leger des Heils.

Goed rendement

Kapitein Harm Slomp van het Leger des Heils: ‘Met WoonVermogen neemt het Leger des Heils initiatief om in een krappe woningmarkt ruimte te creëren voor mensen voor wie een zelfstandige, geborgen woning een belangrijke opstap is naar een stabiel leven. Investeerders kunnen daar nu een letterlijk een steentje (of een heleboel stenen) aan bijdragen voor een periode van tien jaar. Het rendement is goed, zo’n 2 procent. Het gaat om bouwprojecten dichtbij, op verschillende plekken in Nederland.’

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Vanwege de sociale impact past het fonds WoonVermogen binnen het domein ‘Affordable housing in developed markets’ van het Global Impact Investing Netwerk (GIIN), waarvan Stichting Leger des Heils een van de oprichtende partijen is.

Daarnaast linkt de impact van WoonVermogen aan vier Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s): Geen Armoede (ontwikkelingsdoel 1), Goede Gezondheid en Welzijn (doel 3), Kwaliteitsonderwijs (doel 4) en Duurzame Steden en Gemeenschappen (doel 11).

Bron: Woonbond