Lintje voor Jannes van de Willige na 45 jaar kerkenwerk in Rijssen

Burgemeester Hofland heeft een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jannes van de Willige. Diens vrouw Jennie is er ook blij mee. © Henk Bouwhuis

RIJSSEN – Jannes van de Willige is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor het vele werk dat hij voor de Hervormde Gemeente in zijn woonplaats heeft verricht.

Burgemeester Arco Hofland reikte zaterdagmiddag de koninklijke onderscheiding uit aan de 70-jarige Rijssenaar. Dat gebeurde in hervormd kerkelijk centrum Sion aan de Johannes Vermeerstraat, tijdens een afscheidsreceptie.  „Een betrokken, eenvoudige en wijze broeder”, zo typeerde de burgemeester Van de Willige. „Het is heel bijzonder dat je bijna 45 jaar kerkenwerk hebt gedaan. Naar menselijke maat is het een prestatie. Je sprak en handelde met kennis van zaken, was plichtsgetrouw en zorgde voor verbinding”, prees de burgemeester.

Beduusd

Volkomen verrast nam Van de Willige de versierselen in ontvangst. „Ik ben beduusd. Dit is het laatste waar ik op heb gerekend. Maar ik ben er wel heel blij mee. Vooral dankbaar”, was de reactie van Van de Willige. Hetzelfde gold voor zijn vrouw Jennie. 

Na bijna 45 jaar vond hij het de hoogste tijd dat anderen zijn werkzaamheden overnemen. Tussen 1976 en 2020 bekleedde de Rijssenaar meerdere (bestuurlijke) functies in dit kerkgenootschap.

Actie Kerkbalans

Zo was hij secretaris van zowel de jeugdraad als de notabelen, ouderling-kerkrentmeester, penningmeester van de kerkvoogdij en de laatste twee jaar voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Als vrijwilliger was hij bovendien nauw betrokken bij uiteenlopende kerkelijke activiteiten, zoals de jaarlijkse Actie Kerkbalans om de inkomsten van de Hervormde Gemeente zo goed mogelijk op peil te houden.

Van de Willige was ook buiten de kerk nog volop actief. Sinds 2010 was hij vrijwilliger en ook projectleider bij de Stichting Erfgoed Rijssen-Holten, waar hij zich met name bezighield met fondsenwerving en de digitalisering van oud beeldmateriaal uit Rijssen en Holten, zodat al deze informatie voor een breed publiek toegankelijk wordt

Bron:Tubantia