Uitzettingen USA ‘on hold’

Het gevaar van een grote golf van huisuitzettingen door de coronacrisis in de Verenigde Staten is voorlopig afgewend. Maar huurders blijven zich verzetten en eisen kwijtschelding van corona-achterstanden.

Aankondiging van huisuitzetting op voordeur van huurwoning in de VS. 
Bron: Getty Images

Zwaar geraakt door corona

Huurders in de VS worden zwaar geraakt door de coronacrisis. Mensen die werkloos raken en de huur niet kunnen opbrengen, dreigden massaal uit huis te worden gezet. Een tijdelijk moratorium op huisuitzettingen en afsluitingen van nutsvoorzieningen is verlengd tot oktober. Dit moratorium gold eerst tot eind juli, maar rechters dwongen een verlenging af.

Niet alleen in de VS, maar ook in Australië en Groot-Brittannië gingen in april en mei duizenden huurders in huurstaking gegaan vanwege de coronacrisis. Miljoenen mensen kunnen de huur niet meer betalen omdat ze hun baan verloren. Alleen al in april raakte 14,7 procent van de beroepsbevolking in de VS zijn baan kwijt, in Groot-Brittannië 10 procent en in Australië 7,3 procent.

#CancelRent

Huurders- en woonrechtenorganisaties zoals het Amerikaanse Housing Justice for all, riepen in mei huurders op om (een deel van) de huur niet te betalen als zij te maken hebben met inkomensdaling óf uit solidariteit met mensen die de huur niet meer kunnen betalen. De huurstakers willen dat huren en nutsvoorzieningen tijdelijk niet betaald hoeven te worden en dat betalingsachterstanden kwijtgescholden worden. Lees meer via #CancelRent.

Bron: Woonbond