Vacature lid Raad van Commissarissen De Goede Woning

Wij zoeken een commissaris

met een visie op bewonersbelangen en HR

De Goede Woning werkt aan goed, betaalbaar en energiezuinig wonen in de gemeente Rijssen-Holten. De organisatie zorgt voor de leefwereld van de bewoners van nu én van toekomstige generaties. Als corporatie richten we ons op een stabiele voorraad betaalbare woningen, op financiële continuïteit en op duurzaamheid. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. De keuze om als kleine corporatie toch zelfstandig te willen zijn, is een zeer bewuste en houdt verband met de onderscheidende, christelijke identiteit en de maatschappelijke relevantie die de stakeholders aan de Goede Woning toekennen.

De woningstichting beheert en verhuurt circa 1.500 woningen. We werken met een klein en hecht team van vijftien medewerkers. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en adviseert de directeur-bestuurder bij strategisch beleid. Daarnaast is de Raad van Commissarissen de werkgever van de directeur-bestuurder. Alle leden van de Raad van Commissarissen hebben zitting zonder last of ruggespraak.

De Stichting Huurdersraad behartigt de belangen van de huurders en mag, volgens de woningwet, twee leden voor de Raad van Commissarissen voordragen. Een van deze twee leden is aftredend en niet herkiesbaar. Aan de Huurdersraad is daarom gevraagd een bindende voordracht aan de Raad van Commissarissen te doen voor een commissaris. Daarvoor zoeken we een:

Commissaris met een maatschappelijk profiel en kennis- en ervaring in bewonersbelangen en HR.

Profiel van de commissaris

U erkent en onderschrijft de christelijke grondslag van De Goede Woning en hebt een duidelijke visie op good governance. U bent ondernemend en beschikt over kennis op het gebied van Human Recources. U bent maatschappelijk betrokken en heeft gevoel bij de doelgroepen van de Goede Woning zodat u het belang van de huurders kunt vertegenwoordigen. Daarnaast hebt u een heldere visie op de maatschappelijke rol van woningcorporaties. U beschikt over goed ontwikkelde sociale vaardigheden, bent besluitvaardig en heeft een zakelijke instelling. U kunt ingewikkelde materie snel overzien. U hebt affiniteit met het werkgebied van De Goede Woning. Een binding op basis van woon- of werkplaats is een pre.

Reageren Spreekt deze vacature u aan en denkt u een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van Commissaris van De Goede Woning? Stuur dan vóór 1 februari 2021 een mail met een overtuigende motivatie en curriculum vitae naar: m.gungormek@huurdersraaddgw.nl. Uiteraard wordt uw reactie vertrouwelijk behandeld. Indien u geselecteerd wordt voor een nadere kennismaking dan zal het eerste gesprek plaatsvinden op vrijdag 12 februari 2021, na 14:30 uur. Een eventueel tweede gesprek vindt op vrijdag 19 februari 2021, na 14:30 uur, plaats.