Vacature SHR

Doe mee met de huurdersraad

Ben jij betrokken bij je buurt en heb je idee├źn voor verbetering? Vind je het leuk om je te verdiepen in onderwerpen over wonen en huren? Kom dan de huurdersraad van de Goede Woning versterken.

De huurdersraad bestaat uit vrijwilligers die opkomen voor de belangen van huurders van de Goede Woning. We denken mee over bijvoorbeeld woningverdeling, huurprijzen, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid. Dat kan op verzoek van de Goede Woning, maar we geven ook ongevraagd advies.

Waar staan wij voor?

Wij zijn er voor alle huurders en zetten ons in voor:

  • Voldoende, betaalbare woningen voor alle doelgroepen.
  • Goede kwaliteit en duurzaam onderhoud van de woningen.
  • Een fijne en schone leefomgeving.
  • Aandacht voor kwetsbare groepen

Hoe werkt de huurdersraad?

Als huurdersraad hebben we een samenwerkingsovereenkomst met de Goede Woning. Hierin is vastgelegd hoe we samenwerken en over welke onderwerpen we overleggen. We zitten een aantal keer per jaar om de tafel met de Goede Woning. Onderwerpen die we bespreken zijn onder andere onderhoud, verhuurbeleid, verkoop van huurwoningen, de (jaarlijkse) huurverhoging, jaarrekening, jaarverslag, leefbaarheid in de wijk en huisvesting van ouderen en bijzondere doelgroepen.

Bij een aantal beslissingen die de Goede Woning neemt, is eerst een advies van de huurdersraad nodig. Dit is in de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder geregeld. Zo heeft de huurdersraad adviesrecht bij nieuw beleid en wijzigingen in het bestaande beleid. Voor servicekostenbeleid hebben de huurdersorganisaties instemmingsrecht. We zijn een volwaardig gesprekspartner bij de prestatieafspraken die de woningstichting met de gemeente maakt over het lokale woonbeleid. 

Onze taken zijn:

  • Het behartigen van de belangen van huurders in het overleg met de Goede Woning.
  • Het vertegenwoordigen van het huurdersbelang bij het opstellen van prestatieafspraken met gemeente, huurdersorganisatie en corporatie.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Goede Woning op beleidsniveau.
  • Het raadplegen en mobiliseren van de achterban.
  • Het ondersteunen van bewonerscommissies die op complexniveau actief zijn.