Visitatie De Goede Woning

De Goede Woning scoort op betaalbaarheid en betrokkenheid

Woningcorporatie De Goede Woning in Rijssen zorgt voor betaalbare woningen en heeft aandacht voor haar huurders en samenwerkingspartners. Dat oordeelt een onafhankelijke commissie na visitatie van de woningstichting.

De commissie vat de prestatie van De Goede Woning samen in één woord: Aandacht. Voor de huurder en voor het woningaanbod, nu en in de toekomst.

Waardering

Directeur-bestuurder Erna Mobach is blij met het oordeel van de visitatiecommissie. “Het is fijn te horen dat de aandacht die wij heel normaal vinden, zo wordt gewaardeerd door huurders en andere betrokkenen.” Die aandacht zit volgens de commissie in de bereikbaarheid van de organisatie voor huurders, als ook in de aandacht voor de woningen. “We zijn heel benaderbaar. Huurders kunnen ons bellen, maar ook aan de balie vragen stellen. Elke nieuwe huurder nodigen we uit voor een persoonlijk gesprek en onze wijkbeheerder heeft geregeld contact met bewoners. Daarnaast hebben we een goede samenwerking met de huurdersraad. Die betrekken we zo vroeg mogelijk bij plannen voor nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud.”

Duurzaam en betaalbaar

De woningportefeuille heeft een zeer goed kwaliteitsniveau, volgens het rapport. De afgelopen jaren zette De Goede Woning ook nog eens flink in op het duurzaam maken van de bijna 1500 woningen. “We investeerden in isolatie, zonnepanelen en bijvoorbeeld warmteterugwinning. Daardoor voldeden we begin 2019 al aan de eisen die vanaf 2021 gelden.” De woningen van de corporatie hebben gemiddeld energielabel B. Over dertig jaar moeten die allemaal energieneutraal zijn. “We zijn een financieel draagkrachtige organisatie. Daarom kunnen we verder investeren in het verduurzamen van onze woningen en de woningen voor huurders betaalbaar houden.”

Zichtbaar resultaat

Een visitatie is ook een terugblik om te leren voor de toekomst. Welke verbeterpunten haalt Mobach uit het rapport? “De inhoud van het rapport stimuleert ons allereerst om op dezelfde weg door te gaan. Daarnaast benoemt de commissie een aantal punten waaraan we op dit moment al werken. Zoals een eenduidig systeem voor woningzoekenden in de gemeente Rijssen-Holten. En het vereenvoudigen van het proces om tot prestatieafspraken te komen, zodat het voor de huurdersraad niet te veel tijd en capaciteit kost. Ook adviseert ze ons niet zo bescheiden te zijn. We doen het goed en dat mogen we best laten zien.”

Maatschappelijke prestaties beoordelen

Elke vier jaar moeten woningcorporaties hun maatschappelijke prestaties laten beoordelen. De Goede Woning werd eind 2019 bezocht door de onafhankelijke organisatie Procorp. De visitatiecommissie oordeelde over de periode 2015 tot en met 2018. Ze spraken met medewerkers en belanghebbenden, waaronder de huurdersraad, gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties in Rijssen-Holten. meer info neem een kijkje op de site van de Dgw

Bron: Dgw