Skip to main content

Vacature

Vacature bestuurslid voor de huurdersraad van De Goede Woning

Wie komt ons team van de Huurdersraad versterken?

Wilt u helpen de belangen van de huurders te behartigen? Bent u zelf ook huurder en wilt u zich inzetten voor betaalbaar wonen en een leefbare en veilige woonomgeving?

Er de mogelijkheid om direct contact op te nemen met de voorzitter Martin Gungormek,
tel. 0548-201018. ( werkdagen 08:30 – 19:00 uur )

Lid van de Huurdersraad, wat houdt dat in?

De Huurdersraad bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor betaalbare en goed onderhouden woningen in een veilige en prettige woonomgeving. In het overleg met De Goede Woning heeft de Huurdersraad een adviserende en (soms) besluitvormende stem. De onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

 • Huurprijsbeleid
 • Verkoopbeleid
 • Strategisch voorraadbeheer
 • Wonen en zorg
 • Leefbaarheid
 • Kwaliteit van de woningen
 • Nieuwbouwplannen
 • Service- en dienstverlening
 • Onderhoud

De taken van een Huurdersraad worden echter steeds complexer. Door de Overlegwet en de Woningwet heeft de Huurdersraad er een aantal rechten bij gekregen. De invloed van de Huurdersraad is hiermee toegenomen. Dit biedt kansen maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. U zit er niet voor uzelf maar om de belangen te behartigen van alle huurders van De Goede Woning. Niet alleen voor het goed en betaalbaar wonen van nu maar ook op de langere termijn. Het gaat om maatschappelijke waarde maar ook om geld.

Uw rol als lid van de Huurdersraad

U bent niet alleen gesprekspartner, maar ook sparringpartner en adviseur. Niet alleen voor De Goede Woning, maar ook voor bijvoorbeeld de gemeente en bewonerscommissies. Om deze rollen goed te kunnen vervullen moet u zich in veel en soms complex onderwerpen verdiepen. Bijvoorbeeld in daeb of niet deab, passend toewijzen en staatssteun, governance en financiën.

Als Huurdersraad zit u aan tafel bij het maken van prestatieafspraken met de gemeenten. Dit betekent dat u goed op de hoogte moet zijn van wat er speelt in de gemeente (het lezen van bijvoorbeeld raadsstukken, meldingen in de krant, bijwonen van gemeenteraad- of commissievergaderingen enzovoorts).

Ook heeft de Huurdersraad de mogelijkheid om over een aantal activiteiten van De Goede Woning een zienswijze in te dienen bij de Minister. De Goede Woning is verplicht deze zienswijze aan de Huurdersraad te vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld over zaken als complexgewijze verkoop, fusies, sloopreglement, splitsing daeb en niet-deab enzovoorts. Uiteraard moet u dan wel weten waarover het gaat en zich in de materie hebben verdiept.

Contact met de achterban (de huurders)

Daarnaast is het van belang dat de Huurdersraad op hoofdlijnen haar huidige (en toekomstige) doelgroep “kent” en actief haar achterban betrekt bij haar werkzaamheden. Dit klinkt wellicht eenvoudig, maar de ervaring leert dat dit niet zo is. Van de Huurdersraad wordt dan ook verwacht dat zij nadenken over de inzet van verschillende participatievormen en daar vervolgens ook uitvoering aan geven.

Functieprofiel

Als lid van de Huurdersraad moet u dus een zekere passie en gedrevenheid bezitten voor de volkshuisvesting. U moet een belangenbehartigende instelling hebben en u moet huurder van De Goede Woning zijn. Van leden van de Huurdersraad wordt verwacht dat zij, passend bij een vrijwilligersfunctie:

 • zich goed kunnen uitdrukken, schriftelijk en mondeling, in de Nederlandse taal;
 • een algemene interesse hebben in de samenleving en de volkshuisvesting;
 • bij voorkeur kunnen werken met de algemeen gangbare computerprogramma’s (internet, Word etc);
 • besluitvaardig en resultaatgericht kunnen werken;
 • onderscheid kunnen maken tussen individuele en beleidsmatige problemen;
 • onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken;
 • in een team kunnen werken;
 • in staat zijn tot het voeren van een open en collegiale discussie;
 • cursussen volgen om kennis van de volkshuisvesting en aanverwante zaken zich eigen te maken;
 • bereid zijn tijd te investeren in werken voor de huurdersvereniging;
 • bereid zijn deeltaken op zich te nemen in het bestuur van de Huurdersraad;
 • in staat zijn eventuele eigen problemen met De Goede Woning buiten het overleg tussen Huurdersraad en De Goede Woning te houden;
 • incasseringsvermogen hebben en stressbestendig zijn;
 • over een positieve grondhouding beschikken.

Daarnaast wordt er van een aantal leden die bijvoorbeeld de functie van voorzitter of penningmeester vervullen nog een aantal aanvullende competenties verwacht.

Neem voor meer informatie contact op met onze secretaris: Herma van der Stouw
Email: hvanderstouw@huurdersraaddgw.nl
Tel. 0548 – 201018 ( werkdagen 08:30 – 19:00 uur)

Contact

Postadres:
Stichting Huurdersraad De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5
7462 AG Rijssen
T: 0548-201018
E: info@huurdersraaddgw.nl
I: www.huurdersraaddgw.nl
KvK: 54749557

Laatste nieuws

april 26, 2022 in Nieuws

Huurverhoging 2022

Voor 1 mei ieder jaar krijgen alle huurders een brief waarin staat wat de huurverhoging per 1 juli is. De maximale toegestane huurverhoging voor sociale huurwoningen per 1 juli 2022…
Read More
maart 30, 2022 in Nieuws

Tevredenheidsonderzoek

De Goede Woning biedt u graag een goede dienstverlening. We willen dan ook graag weten of u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom doen wij mee aan een landelijk onderzoek…
Read More
maart 8, 2022 in Nieuws

Voorlezen aan huis

In maart start de Bibliotheek Rijssen-Holten met het project Voorlezen aan Huis. Twintig weken lang lezen getrainde vrijwilligers voor bij ouderen thuis. Ouderen die het fijn vinden om een voorlezer…
Read More

Aangesloten bij