Skip to main content

Ons verhaal

Veertienhonderd buren!

Stichting Huurdersraad Rijssen zet zich in voor de belangen van huurders bij De Goede Woning.
Wij zijn een onafhankelijke gesprekspartner voor de woningcorporatie en dat doen wij met ons bestuur van op dit moment vijf personen. Het bestuurswerk is vrijwilligerswerk – dat betekent dat we het in onze vrije tijd en met plezier doen! SHR is een stichting en heeft geen leden. We heffen dan ook geen contributie. In de afgelopen jaren hebben we veel moeite gedaan om de huurders van de 1400 DGW woningen te bereiken. In de praktijk blijkt dat niet zo gemakkelijk. Reacties die we vaak krijgen, als we mensen vragen of zij actief willen worden: “Het gaat toch goed zo? Jullie doen het prima!”. Natuurlijk is dat fijn om te horen, maar wij willen graag van meer huurders weten wat zij vinden en wat er speelt. Daarom hebben wij een communicatieplan gemaakt voor 2018.
Ter voorbereiding van dit plan hebben wij als bestuur van SHR, samen met bestuursleden van de huurdersverenigingen van Viverion, vorig jaar een training van de Woonbond gevolgd over communiceren met de achterban. Vervolgens zijn wij verder aan de slag gegaan met ons eigen communicatieplan, samen met de trainer van de cursus, Christa Vogel. Hierdoor hebben we meer inzicht gekregen in de manier waarop we met onze huurders willen en kunnen communiceren en nieuwe ideeën bedacht. Ook zijn onze kernwaarden duidelijk geworden en weten we beter wat we eigenlijk missen en waar we dus naar op zoek gaan.

Onze identiteit

Iedereen die iets wil en kan bijdragen, vanuit zijn/haar ervaringen, kennis en talent, is welkom bij SHR. Als bestuur vinden wij het belangrijk dat we gelijkwaardig zijn aan elkaar en allemaal meepraten. Natuurlijk zijn er specialisaties: de één let op het geld, de ander is woordvoerder bij overleggen met DGW en een derde zorgt voor de stukken en de post. En zo zijn er nog veel meer zaken waar we niet allemáál goed in hoeven te zijn. Wij staan open voor alle huurders van DGW. Ouderen en jongeren, hoog- en laag-opgeleiden, gelovig en niet-gelovig, hier opgegroeid en ‘van buiten’. Wij zijn eerlijk en transparant naar elkaar en naar onze huurders. En misschien wel het belangrijkste:
Wij geloven in samen doen. Samen als bestuur, samen met DGW en samen met onze huurders.

Onze doelen

1. Wonen bij DGW betaalbaar en leefbaar houden
Daarvoor zitten we met de corporatie en de gemeente jaarlijks aan tafel bij de Prestatieafspraken. We vertolken de belangen van de huurders en denken mee over huurbeleid en energiekosten. Daarnaast stimuleren wij huurders om mee te denken en te werken aan de leefbaarheid in hun buurt.
2. Informeren van huurders over rechten en plichten
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die voor huurders interessant en belangrijk zijn willen wij die doorgeven. Daarnaast zijn wij voor bewonerscommissies en individuele huurders soms een vraagbaak en denken we mee bij eventuele problemen.
3. 2% van onze huurders is actief betrokken bij SHR
Om ons werk als belangenbehartiger goed te kunnen doen, willen wij onze buren beter leren kennen. In 2019 gaan wij daarom bouwen aan een groep actieve huurders die af en toe willen meepraten over actuele thema’s: de 2% groep.
Om deze drie doelen te bereiken is uitwisseling nodig met vele partijen.
Bijvoorbeeld in formele overleggen met DGW en/of gemeente.
Of op bijeenkomsten van andere organisaties, waar wij namens de huurders aanwezig zijn.
De belangrijkste uitwisseling, en tegelijkertijd het moeilijkst te organiseren, is die met onze achterban: de huurders bij DGW

Contact

Postadres:
Stichting Huurdersraad De Goede Woning
Jan ter Horststraat 5
7462 AG Rijssen

T: 0548-201018
E: info@huurdersraaddgw.nl
I: www.huurdersraaddgw.nl

KvK: 54749557

Contactpersonen

Voorzitter
Martin Gungormek
voorzitter@huurdersraaddgw.nl

Secretariaat
Sabrina Pani-Zwoferink
secretariaat@huurdersraaddgw.nl

Penningmeester
Alinda van den Berg
penningmeester@huurdersraaddgw.nl

Laatste nieuws

april 26, 2022 in Nieuws

Huurverhoging 2022

Voor 1 mei ieder jaar krijgen alle huurders een brief waarin staat wat de huurverhoging per 1 juli is. De maximale toegestane huurverhoging voor sociale huurwoningen per 1 juli 2022…
Read More
maart 30, 2022 in Nieuws

Tevredenheidsonderzoek

De Goede Woning biedt u graag een goede dienstverlening. We willen dan ook graag weten of u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom doen wij mee aan een landelijk onderzoek…
Read More
maart 8, 2022 in Nieuws

Voorlezen aan huis

In maart start de Bibliotheek Rijssen-Holten met het project Voorlezen aan Huis. Twintig weken lang lezen getrainde vrijwilligers voor bij ouderen thuis. Ouderen die het fijn vinden om een voorlezer…
Read More

Aangesloten bij