Wie zijn wij

Wie is de Stichting Huurdersraad DGW

De Stichting Huurdersraad DGW, afgekort SHR, is een organisatie die alle belangen behartigt van huurders die een woning huren bij Woningcorporatie “De Goede Woning” (DGW) in Rijssen.

De SHR is statutair opgericht op 23 februari 2012.Daarnaast is er in 2016 een herziene samenwerkingsovereenkomst gemaakt tussen DGW en SHR.
Het stichtingsbestuur bestaat uit 4 leden.

De SHR probeert iedere huurder zo goed en zo snel mogelijk te helpen op basis van onderstaande principes:wij hebben respect voor u wij respecteren uw privacy wij behandelen iedereen gelijk wij zijn geen klachtencommissie.

De huidige samenstelling van het bestuur:

Voorzitter

M. Gungormek
Email: m.gungormek@huurdersraaddgw.nl
Tel. 0548 – 521655 (van 13:00 – 17:00)

Secretariaat

Herma van der Stouw
Email: hvanderstouw@huurdersraaddgw.nl
Tel. 06 15310128 (17:00 – 19:00 uur)

Penningmeester

Rineke Van Eden
Email: r.vaneden@huurdersraaddgw.nl
Tel. 06-41572181

Bewonerscommissie en PR

Sabrina Pani
Email: s.pani@huurdersraaddgw.nl
Tel. 06 15357927 (vanaf 13:00 uur